Кошмарт

Tags: #Arts & Culture 

Съвместният художествен проект на Афект Медиа и галерия Графит – изложбата КОШМАРТ – обединява творбите на множество млади дигитални артисти. Това са автори, работещи и създаващи своите образи, медии и обекти в света на графичния дизайн, дигиталните изкуства, фотографията, съвременната илюстрация, различните стрийт арт и видео арт направления, без да се изключват класическите и съвременни форми на изкуството. Общото в селекцията на авторите се търси не в разработваните теми, а в сходствата по отношение на акта на сътворяване. Новото в дигиталното изкуство не е в идеята за творба, а в новите възможности тази творба да се реализира. Ето защо много от селектираните артисти, чиито произведения участват в първото издание на КОШМАРТ, са опит в реализирането на успешни комерсиални образи, но имат и амбиция да създават нови концепции. Oбединяването им има за цел да подкрепи такива автори - именно чрез създаване на адекватен контекст, в който като микс от технологии и култура да намерят своята публика. Акцентът е изцяло върху творчеството и начина на презентиране на техния съвременен художествен продукт. Като инициатори на това събитие Афект Медиа и Галерия Графит търсят подкрепа и съавторство сред още по-широка от общност от градската. Многопосочността на селектираните творби дава възможност да се достигне до много и различни аудитории, което изключва състоянията на изолираност в една тясна локална среда. Тяхното изкуство се потребява така, както се създава – с личностен избор на тема, позиция или идея. Този контекст оправдава и гъвкавия формат на изложбата, при обемът на селекцията може да се променя според възможноститена предоставеното й пространство. Сред имената на участниците са утвърдени автори като: Любомир Сергеев, Калоян Илиев - Кокимото, Светлин Велинов, Петя Савова, Jo Cavalla. Ще бъдат представени и авторски проекти на Афект Mедиа (графики, илюстрации, фотография, инсталации , видео арт). Афект Mедиа е студио за съвременни медии, създадено през 1998г. в гр. Варна. Стартира с организирането и презентирането на различни евенти, концерти, партита, както и с промортирането на световно известни артисти от музикалната и клубната сцена. Впоследствие студиото се развива и oбслубжва с интернационални корпорации и медии. Партнира на множество културни фестивали и мероприятия.